Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ
    
     เป็นงู ที่มีขนาดใหญ่มาก ลำตัวอ้วนสั้น หางสั้น ไม่ยาวเหมือนงูเหลือม สีและลายผิดกับงูเหลือม ลายที่หัวผิดกับงูเหลือมเห็นได้ชัด มีแถบสีขาวจากบริเวณริมท้ายทอยต่อจากลำตัวมาจรดกันที่ปลายจมูก ในลักษณะรูปหน้าจั่วลายศรที่หัวสีขาว

งูหลาม