Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ
    
     เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด ตัวผู้มีงาเรียก " ช้างพลาย " แต่บางตัวไม่มีงาเรียกว่า ช้าง " สีดอ " ตัวเมียปกติไม่มีงาเรียกว่า " ช้างพัง " แต่ตัวเมียบางตัวอาจมีงาสั้นๆก็ได้ เรียกว่า " ขนาย " หนังตามบริเวณลำตัวหนาราว 1.9-3.2 ซม. เป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวมีฟัน 26 ซี่ งาคือฟันตัดที่เปลี่ยนแปลงไป จมูกเป็นงวงยาว ช้างเอเซียหลักจะโก่งโค้งเป็นรูปโดมตลอดแนวหลัง เท้าหน้ามีเล็บ 5 เล็บ เท้าหลังมี 4 เล็บ ปลายงวงมีติ่ง 1ติ่ง หนักประมาณ 3-4 ตัน

ช้าง