Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
      เป็นลิงขนาดเล็ก ความยาวลำตัวประมาณ 10-14 นิ้ว หางยาว 14-18 นิ้ว น้ำหนักตัว 0.5-1กิโลกรัม หัวและริมฝีปากมีสีดำ ลำตัวมีสีน้ำตาล เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล้วว่องไว

ลิงกระรอก