Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ

        นากจัดเป็นสัตว์กินเนื้อที่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการหากินในน้ำ โดยมีลักษณะลำตัวเพรียวและมีขนที่หยาบเรียงกันแน่น ทำให้น้ำซึมไม่ถึงผิวหนัง นากชนิดนี้มีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่ เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัม สีลำตัวโดยทั่วไปสีน้ำตาล ด้านใต้ท้องสีจางกว่าด้านหนัง หางยาวเรียวไปทางปลายหางตัวอายุมากจะมากจะมีสีขาวแซมบนส่วนหัว คอ และบนใบหู เท้าทั้งสี่มีแผ่นหนังยึดติดกันระหว่างนิ้วโดยตลอดคล้ายนิ้วเป็ด

นาคใหญ่ธรรมดา