Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ
     เป็นกวางป่าขนาดปานกลางระหว่างกวางป่ากับเนื้อทราย ขนสีน้ำตาลแดง มีจุดขาวข้างตัวเต็มไปหมด เรียงตัวกันเป็นลายยาวไปตามลำตัวสวยงามสะดุดตา กลางหลังมีแถบสีดำทอดเป็นแนวยาวไปจนจรดโคนหาง และมีจุดสีขาวเรียงขนาบไปข้างละแถวไปตลอด ขนเส้นเล็กละเอียดอ่อนนุ่มไม่หยาบเท่ากวางป่าขนาดช่วงไหล่สูงราว 36 นิ้ว หนักราว 145 ปอนด์ เฉพาะตัวผู้ที่มีเขาเขาแตกเป็นกิ่งข้างละ 3 กิ่ง ช่วงผลัดเขาไม่พร้อมกันและไม่ขึ้นกับฤดูกาล
       

กวางดาว