Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ
    
      ลักษณะ หมีควายเป็นหมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนยาวหยาบสีดำทั้งตัว ใต้คอเป็นรูปตัว V กว้างสีขาว หูใหญ่ ปลายจมูกค่อนข้างดำ เล็บเท้าโค้งยาวแหลม มักเดินด้วยซ่นเท้า ปากยาว แต่หางสั้น ปลายเท้ามีสีขาวหรือเหลืองค่อนข้างสกปรก ประสาทตาและหูไม่ค่อยไว แต่ประสาทรับกลิ่นดีมาก ที่คนไทยเรียกหมีควายไม่ใช่เพราะขนาดของมัน แต่เป็นเพราะรูปตัว V ใต้คอ ซึ่งเป็นรูป และสีแบบเดียวกับของควาย

หมีควาย