Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
  "คุกคู แคทฟิช" มีถิ่นกำเนิด จาก ทะเลสาบ ทันกายิกา ในประเทศ อัฟริกา ปลาตัวนี้เป็น ที่รู้จักกันดี ในหมู่นักเลี้ยง ปลาหมอสี จาก ทะเลสาบ ทังกายิกา เนื่องจาก มันมี พฤติกรรม ในการฝากไข่ มัน ให้ปลาหมอ ชนิดอมไข่ ตัวอื่น ฟักไข่ของ มันแทน แต่ ก่อนที่ เราจะพูดถึง พฤติกรรม อันแปลก ประหลาด ของปลาตัวนี้ เรามารู้จัก ปลาคุกคู แคทฟิช กันก่อนดีกว่า

โดยมีวิธีการสังเกตเพศอย่างง่ายๆคือ ปลาตัวผู้ตามลำตัวและครีบต่างๆ

ปลาคุกคูแคทฟิช