Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
  นี้ จะมี รูปร่างยาวแบนข้าง โคนหางเรียวเล็ก หางกลมมนตาโตอยู่ค่อนไปทางหลัง ปากกว้างมีหนวดอยู่ที่ปาก 1 คู่ ปากล่างยื่นยาวออกมากกว่าปากบน ท้องมีลักษณะแบนข้างมากจนเห็นเป็นสัน ลำตัวจะมีสีเงินแวววาว และที่ขอบเกล็ดจะมีสีชมพูจางทุกเกล็ด ครีบกระโดงหลังและครีบทวารจะยาวจรดโคนหางจะมีสีฟ้าหม่นอมเขียว หางจะมีสีฟ้าหม่นอมเขียว มีขอบสีเหลืองจางเกล็ดแข็งและมีขนาดใหญ่ ปลายครีบท้องจะยาวออกมา

โดยมีวิธีการสังเกตเพศอย่างง่ายๆคือ ปลาตัวผู้ตามลำตัวและครีบต่างๆ

ปลาอโรวาน่าเงิน