Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
  ลักษณะของปลาสายพันธุ์นี้ เกล็ดบนลำตัวจะออกสีส้มอมทอง หรือ สีส้มอมเขียว บางตัวที่มีสีเข้มหน่อยก็ออกสีทองอมแดง ครีบและหางจะออกสีแดง คล้ายสีเลือดนก

โดยมีวิธีการสังเกตเพศอย่างง่ายๆคือ ปลาตัวผู้ตามลำตัวและครีบต่างๆ

ปลาอโรวา แดงอินโด