Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
     ปลาหมอฟรอนโตซ่า ปลาหมอชนิดนี้ ได้แพร่หลาย เข้ามาในบ้านเราเป็นเวลา หลายสิบปีแล้ว แต่ราคา ณ. เวลา นั้นก็สูงเกิน กว่าที่ ด.ช. เก๋าน้อย จะมีปัญญา หามาเชยชม ชนิดที่เข้ามาในบ้านเรา ในระยะแรก ก็ได้แก่ สายพันธุ์ บูรันดี Burundi ซึ่งเป็น ตัวที่พบแพร่หลายที่สุด เนื่องจากเป็นชนิดแรกๆ ที่มีการค้น พบและนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

ปลาหมอฟรอนโตซ่า