Make your own free website on Tripod.com

ลักษณะ 
     ปลาหมอฟลามิงโก้ มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ เมื่อโตเต็มที่ มีขนาด เกิน 1 ฟุต ขึ้นไป รวมทั้ง มีสีสัน ที่หลากหลาย ไล่ ตั้งแต่ พื้นเหลือง จนออก ถึงโทนสีแดงเข้ม บางตัว จะมีสีขาว แซม สลับ สีพื้น ซึ่งทำให้ ดูรวมๆ แล้ว มีสี เป็นขาวแดง ขาวส้ม

ปลาหมอฟลามิงโก้