Make your own free website on Tripod.com

บุคคลสำคัญ
       - พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (ราว พ.ศ. 1700 เศษ) กษัตริย์ผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช
       - พระเจ้าจันทรภาณุ (ครองราชย์ราว พ.ศ. 1790 - 1813 ) กษัตริย์นักรบนาวี
       - เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) (พ.ศ. 2319 - 2382) นักรบ นักการฑูต นาวีสถาปนิก และช่างฝีมือ
       - พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รต.นธช.เถร)
       - พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาฏมาภิบาล (ปาน) พ.ศ. 2380 - 2443 พระผู้บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์
       - พระครูพิศิษฐอรรถการ (พ่อท่านคล้าย) พ.ศ. 2407 - 2513 พระผู้มีวาจาสิทธิ์
       - ตาขุนลก พ.ศ. 2125 - 2206 ชาวจีนเจ้ากรมนาเมืองนคร
       - ฮัจยียะโกบ สุมาลี พ.ศ. 2435 - 2509 โต๊ะครูเมืองนคร

       กาลเวลาที่ผ่านมาอันยาวนานทำให้นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยตำนานทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ปูชนียสถาน
และวัฒนธรรมประเพณีสำคัญที่มากมาย ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ซึ่งหาดูไม่ง่ายนัก ทุกอย่างเป็นเสมือนสัญลักษณ์บ่งบอกให้ทราบว่า
ณ วันนี้นครศรีธรรมราช ยังเป็นหนึ่งในความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของทุก ๆ คน

จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail Intanuput_9@thaimail.com $ Chaisiri@hotmail.com
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
       ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชได้ค้นพบจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีทำให้ทราบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ป่าเขาก่อนพื้นที่ราบชายฝั่ง